Cám ơn quý khách đã truy cập và sử dụng sản phẩm của Dokova. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người mua và sử dụng sản phẩm.


Bảo vệ thông tin cá nhân và tạo dựng được niềm tin cho quý khách là vấn đề rất quan trọng với chúng tôi. Vì vậy, mọi thông tin cá nhân của quý khách sẽ được bảo mật tuyệt đối và hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất.

Chúng tôi cam kết kết bảo vệ sự riêng tư của khách hàng sử dụng sản phẩm

Dokova thu thập thông tin của khách hàng một cách tổng quan và những tình trạng khách hàng đang gặp phải cần được giải quyết. Những thông tin này giúp chúng tôi xác định những gì là có lợi nhất cho các bạn, và làm thế nào để chúng tôi liên tục có thể tạo ra những trải nghiệm tốt hơn cho các bạn. Chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng cho bất kỳ cá nhân và tổ chức nào bên ngoài, ngoại trừ được sự cho phép của Quý khách hàng khi cần thiết.

Chính sách bảo mật

Dokova Cosmetics

Địa chỉ:  73 Đường số 37, Khu Đô Thị Vạn Phúc, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Hotline: 0833 143 388 

info@dokova.com.vn

Website: https://www.dokova.com.vn